دات نت نیوک
سفر به جزایر لانگرهانس : درباره دانش آموزان هفت تیر کش !

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره دانش آموزان هفت تیر کش !

عبد العزیز شیخ بعد از افطار مشغول تماشای تلویزیون بود که خبر یک تیر اندازی مدرسه ای در آمریکا را دید . تیر اندازی و کشتار در مدارس آمریکایی ، مانند بمب گذاری در خاورمیانه ، خبری عادی شده است

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره خشونت و یک زندگی بی نظیر !

سفر به جزایر لانگرهانس : درباره خشونت و یک زندگی بی نظیر !

اینکه در کشوری زنان به قدرت برسند ثابت نمی کند که زنان ساکن آن کشور شرایط خوبی داشته باشند ، حداقل در آسیا اینگونه است ...

سفر به جزایر لانگر هانس - درباره معروف ترین دختر افغان

سفر به جزایر لانگر هانس - درباره معروف ترین دختر افغان

رباره معروف‌ترین دختر افغان و مونالیزا و گروه موسیقی نایت ویش و چیزهای دیگر...

سفر به جزایر لانگرهانس - درباره هری پاتر و بازی وارکرافت

سفر به جزایر لانگرهانس - درباره هری پاتر و بازی وارکرافت

درباره سِلت‌ها و هری پاتر و بازی وارکرافت و چیزهای دیگر...